Pietarsaaren Satama

Jätehuolto

Jätehuolto

Vähentääkseen vesistöön tapahtuvia päästöjä, Pietarsaaren Satama Oy toimii alusten jätteiden käsittelyssä laatimansa jätehuoltosuunnitelman mukaisesti.

Pietarsaaren sataman jätehuollosta vastaa Lassila & Tikanoja Oy.