YMPÄRISTÖ

YMPÄRISTÖ

Ympäristönäkökohtien huomioimisesta on muodostunut yksi sataman tärkeimmistä toimintaedellytyksistä turvallisuuden rinnalle. Kehitämme satamatoimintoja yhteistyössä satamaoperaattorin ja muiden toimijoiden kanssa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Pietarsaaren Satama noudattaa toiminnassaan ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa sekä sertifioitua ISO 14001-ympäristöjärjestelmää.

Sataman toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät satamarakentamiseen ja sitä kautta maan ja vesialueiden käyttöön ja tilaan, vesi- ja maaliikenteeseen ja niiden päästöihin, jätehuoltoon sekä lastaus- ja purkamistoiminnassa syntyvään meluun ja muihin päästöihin, kuten pölyyn tai hajuihin. Ympäristövaikutusten määrää seurataan mm. erilaisin mittauksin ja niiden määrää pyritään vähentämään toimimalla yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.

PIETARSAAREN SATAMA OY

Alholmintie 76
68600 PIETARSAARI
Y-tunnus: 2650921-9

Operaattori: HANDFIHH
Verkkolaskuosoite:
003726509219

© Pietarsaaren Satama Oy 2017