LIIKKUMINEN SATAMA-ALUEELLA

LIIKKUMINEN SATAMAN ALUEELLA

Käynti satama-alueelle tapahtuu pääasiassa Pietarsaaren sataman pääportin kautta, joka sijaitsee Alholmintiellä.

Satama-alueella työskenneltäessä ja liikuttaessa on käytettävä CE-merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta, kypärää ja turvakenkiä. Suojakypärää ei tarvitse käyttää työkoneiden ja ajoneuvojen sisätiloissa.

Sataman sisäinen liikenne tulee tapahtua sataman osoittamia pääliikenneväyliä pitkin. Laitureiden läheisyydessä ajamista tulee välttää. Nopeusrajoitus satama-alueella on 30 km/h. Satama-alueella noudatetaan normaaleja liikennesääntöjä ja – merkkejä.

Purkavien ja lastaavien alusten ja varastojen väliset työtilat ovat tarkoitettu ainoastaan ahtaustoimintaan. Kaikki ylimääräinen liikenne on kyseisillä alueilla kielletty. Liikuttaessa varastojen nurkkien ja oviaukkojen läheisyydessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Autoissa on käytettävä tarvittaessa varoitusvaloja tai auton hätävilkkuja näiden alueiden läheisyydessä. Moottoriajoneuvojen pysäköinti on sallittu ainoastaan erikseen merkityillä pysäköintipaikoilla

Autojen ajo Laukon laiturin pohjoisosaan on kiellettyä, laivan ollessa laiturissa lastaamassa tai purkamassa vaarallisia kemikaaleja

Pietarsaaren satama-alueella on käytössä tallentava kamera- ja videovalvonta sekä säännöllinen vartiointi.

Sataman valtuuttamalla henkilöllä, tulliviranomaisella ja poliisilla on oikeus poistaa alueella luvattomasti olevat henkilöt sekä henkilöt, joiden todetaan olevan huumaavan tai humalluttavan aineen vaikutuksen alaisena.

PIETARSAAREN SATAMA OY

Alholmintie 76
68600 PIETARSAARI
Y-tunnus: 2650921-9

Operaattori: HANDFIHH
Verkkolaskuosoite:
003726509219

© Pietarsaaren Satama Oy 2017