Effektiv godshantering har en nyckelpositionsa

De viktigaste produkterna som går via hamnen är cellulosa, sågade trävaror, papper, cement och lut. Vi fortfarande förbättrar våra förutsättningar att transportera större mängder av styckegods, containergods och trävaruprodukter.

NYHETER

Transporten av vindmöllorna har startat

JAKOBSTAD HAMN AB 2021

Omsättning: 3,5 milj. euro

Personal: 5

Godstrafik: 1 500 000 tn

HAMNOPERATÖR

I Jakobstads Hamn fungerar Oy Euroports Pietarsaari Ab som hamnoperatör. Euroports svarar för all lastning och lossning samt också för största delen av lagerhållningen. I Euroports servicekoncept ingår att producera stuveri-, speditions-, fartygsklarerings-, frakt- och förmedlingstjänster åt inhemska och utländska företagen.

Oy Kraftline Ab bjuder också spedition-, skeppsklarering-, frakt- och förmedlingstjänster.

MILJÖ

Vid sidan av säkerheten, har miljöhänsyn alltmer kommit att framstå som en av hamnens viktigaste verksamhetsförutsättningar.

Läs mer

DNV_SE_ISO_9001_ISO_14001_ISO_45001_col

JAKOBSTAD HAMN AB

Alholmsvägen 76
68600 JAKOBSTAD
FO-nummer: 2650921-9

Förmedlarkod: HANDFIHH
E-faktureringsadress:
003726509219

© Pietarsaaren Satama Oy 2017