VISTELSE PÅ HAMNOMRÅDET

VISTELSE PÅ HAMNOMRÄDET

Tillträde till området sker via huvudporten, som ligger i slutet av Almolmsvägen.

CE-märkta varselkläder, hjälm och skyddsskor måste användas när man arbetar eller rör sig i hamnområde.

Körvägarna och de utmärkta rutterna måste användas. Man får inte köra på kajer utan orsak. Hastighetsbegränsning är 30 km/h.

Det är förbjudet att köra onödigt i närheten av lastningsarbete. Man måste vara extra försiktig när man rör sig nära lagerutrymme.

Blinkande gul ljus eller nödblinkers måste användas i fordon. Parkering är tillåten endast på märkta parkeringsplatser.

Hamnområdet är bevakad med hjälp av videokontrollsystem och bevakning.

Polis, Tull eller hamnövervakare kan avlägsna person, som misstänks för förbrukning av alkohol eller droger, från hamnområde.

JAKOBSTAD HAMN AB

Alholmsvägen 76
68600 JAKOBSTAD
FO-nummer: 2650921-9

Förmedlarkod: HANDFIHH
E-faktureringsadress:
003726509219

© Pietarsaaren Satama Oy 2017