PASSERSEDLAR

PASSERSEDLAR

Vistelse på hamnområdet förutsätter en passersedel, som godkänns av det automatiska systemet för passagekontroll och utfärdas av hamnen. Personer, som söker tillträde till eller vistas i hamnen, måste på uppmaning kunna uppvisa identitetsbevis och ange orsak till sitt besök. Vistelse i hamnen utan giltig orsak är förbjuden.

P.g.a. ISPS-koden, kan hamnen inte ta in på hamnområdet sådana fordon, som har inte inlämnats någon anmälan. Ett tillfälligt tillstånd beviljas på basis av förhandsuppgifter om transporten eller besökaren. Transportföretagen och besökarna bör skaffa passersedel för fordon via det företag, som lasten förs, eller som ska besökas. Passersedeln är personlig, men när det gäller företagens fordon, eventuellt också fordonsrelaterad.

När det gäller problem med passersedlar, är det alltid hamnövervakaren, som är kontaktperson.

ANSÖKAN OM PASSERTILLSTÅND

HAMNÖVERVAKARNA

JAKOBSTAD HAMN AB

Alholmsvägen 76
68600 JAKOBSTAD
FO-nummer: 2650921-9

Förmedlarkod: HANDFIHH
E-faktureringsadress:
003726509219

© Pietarsaaren Satama Oy 2017