AVFALLSHANTERING

AVFALLSHANTERING

För att minska förorening, har hamnen en plan för avfalsshantering.

Lassila & Tikanoja ansvarar för avfallshanteringen i Jakobstads Hamn.

JAKOBSTAD HAMN AB

Alholmsvägen 76
68600 JAKOBSTAD
FO-nummer: 2650921-9

Förmedlarkod: HANDFIHH
E-faktureringsadress:
003726509219

© Pietarsaaren Satama Oy 2017