FARLEDER

FARLEDEN OCH HAMNBASSÄNGERNA

VÄGTRAFIKFÖRBINDELSER

Jakobstads hamn har ett bra läge med tanke på såväl landsvägs-, flyg- som sjötrafiken. Öster om staden, går riksväg 8 som följer kusten. Jakobstads väg- och gatunät har utvecklats under de senaste åren, och en betydande del av den tunga trafiken har flyttats bort från centrum. Trafikförbindelserna har utvecklats, för att svara mot de behov som bl.a. pappersindustrin på Alholmen har. Av samma orsak finns också en bra, elektrisk järnvägsförbindelse till området.

JÄRNVÄGFÖRBINDELSER

JAKOBSTAD HAMN AB

Alholmsvägen 76
68600 JAKOBSTAD
FO-nummer: 2650921-9

Förmedlarkod: HANDFIHH
E-faktureringsadress:
003726509219

© Pietarsaaren Satama Oy 2017