HAMNEN

Effektiv godshantering har en nyckelposition

De viktigaste produkterna som går via hamnen är cellulosa, sågade trävaror, papper, cement och lut. Vi fortfarande förbättrar våra förutsättningar att transportera större mängder av styckegods, containergods och trävaruprodukter.

HAMNOPERATÖR

I Jakobstads Hamn fungerar Oy Euroports Pietarsaari Ab (www.euroports.fi) som hamnoperatör. Euroports svarar för all lastning och lossning samt också för största delen av lagerhållningen.
I Euroports servicekoncept ingår att producera stuveri-, speditions-, fartygsklarerings-, frakt- och förmedlingstjänster åt inhemska och utländska företagen.

Oy Kraftline Ab (www.kraftline.fi) bjuder isbrytar-och bogseringsserice, spedition-, skeppsklarering-, frakt- och förmedlingstjänster.

JAKOBSTAD HAMN AB

Alholmsvägen 76
68600 JAKOBSTAD
FO-nummer: 2650921-9

Förmedlarkod: HANDFIHH
E-faktureringsadress:
003726509219

© Pietarsaaren Satama Oy 2017