PORT OF PIETARSAARI / JAKOBSTAD

Säkerhet

Direktiv för verksamheten

I sina egna direktiv för verksamheten, har Jakobstads hamn sammanfattat de praktiska tillvägagångssätten i hamnen och lagstadgade förpliktelser om säkerhet, miljöfrågor, passersedlar och arbetssäkerhet.

Jakobstads Hamnen har också certifierat ISO 45001- ledningssystem för arbetsmiljö.