PORT OF PIETARSAARI / JAKOBSTAD

Tjänsterna i Jakobstad Hamn hittills oförändrade

Tillsvidare kommer verksamheten i Jakobstad Hamn att fortsätta normalt och fartygstjänster tillhandahålls dygnet runt. Vi är dock beredda på att den exceptionella situationen som orsakas av spridningen av coronavirus inverkar på många sätt. Vi följer med och iakttar i första hand de instruktioner och förordningar myndigheterna utfärdar.

Om vi, på grund av myndighetsbeslut eller andra skäl, blir tvungna att ändra hamnens öppettider eller begränsa utbudet av fartygstjänster, kommer vi att informera om det omedelbart.

För mer information:

VD Juha Hakala, tfn 040 585 2332